När vi blir pensionärer, eller seniorer, börjar en helt ny fas i livet. Vi får tid för annat och kan njuta av resor, våra intressen eller passa barnbarn, medan andra upplever sig inte längre behövda. Men seniorer kan vara en resurs långt upp i åren och en kraft att räkna med. Vi moderater vill lyfta möjligheterna och underlätta för ett aktivt liv som senior. Så länge man själv vill och orkar!

Läs om Moderaternas äldrepolitik genom att Klicka här.