Nästa styrelsemöte:

onsdag den 5 juni kl. 10.30.

Vill du komma med synpunkter som vi skall behandla på mötet?

Skicka ett mail till:

Gunilla Elmberg, ordförande

E-post: gunilla.elmberg@moderaterna.se