Nästa styrelsemöte:

fredag den 22 mars 2019 kl. 10.00.

Vill du komma med synpunkter som vi skall behandla på mötet?

Skicka ett mail till:

Gunilla Elmberg, ordförande

E-post: gunilla.elmberg@moderaterna.se