Moderata seniorer har årsstämma i Uppsala den 12-13 april

Program kommer senare.